Vítejte:


Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji (TVD)

je tradiční podzimní akcí, kterou realizuje Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové s Kontaktními pracovišti ÚP ČR v Jičíně, Náchodě, Rychnově nad Kněžnou a Trutnově pod záštitou Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Asociací institucí vzdělávání dospělých ČR, která je nositelem ochranné známky Týdny vzdělávání dospělých®.

Letos se TVD uskuteční v termínu od 7. do 11. listopadu 2022.

V loňském roce nám dobře zafungoval online prostor a tak jsme se rozhodly, že i v letošním roce nabídneme pestré webináře.  Vzdělávací akce se uskuteční rovněž v prezenční formě ať v prostorách úřadů práce, tak přímo u vzdělavatelů, ve firmách, v neziskových organizacích apod.

I letos bude TVD otevírat Zahajovací konference, která bude organizována Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s Centrem investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého kraje.

Doufáme, že vám různorodý program letošního TVD v prezenční nebo online podobě přinese mnoho inspirace, informací a nových podnětů, protože „Nejen“ vzděláváním k pestřejšímu životu.

Veškeré aktuality naleznete na facebooku

Týden vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji - TVD | Facebook

                             Nahraný obrázek - 2022-09-02 11:07:27